Vingroup và VFF thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển bóng đá Việt

Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.
Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.
Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.
Lên top