Viettel chưa lấy tên Thể Công ở V.League 2021

Khán giả vẫn cổ vũ Viettel với cái tên Thể Công trên các khán đài. Ảnh: Minh Dân
Khán giả vẫn cổ vũ Viettel với cái tên Thể Công trên các khán đài. Ảnh: Minh Dân
Khán giả vẫn cổ vũ Viettel với cái tên Thể Công trên các khán đài. Ảnh: Minh Dân
Lên top