Vì sao bầu Hiển nên để Văn Hậu tiếp tục ở lại SC Heerenveen?

Văn Hậu muốn gắn bó với Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen
Văn Hậu muốn gắn bó với Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen
Văn Hậu muốn gắn bó với Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen
Lên top