VFF và người đại diện ông Park Hang-seo chưa bàn chuyện giảm lương

Lên top