VFF sử dụng số tiền 1,5 triệu USD FIFA hỗ trợ thế nào?

Ban chấp hành VFF sẽ thông qua việc sử dụng số tiền 1,5 triệu USD. Ảnh: VFF
Ban chấp hành VFF sẽ thông qua việc sử dụng số tiền 1,5 triệu USD. Ảnh: VFF
Ban chấp hành VFF sẽ thông qua việc sử dụng số tiền 1,5 triệu USD. Ảnh: VFF
Lên top