VFF kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch tài chính trực tiếp tại Đại hội

Phiếu bầu cử Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ được kiểm trực tiếp tại Đại hội. Ảnh: VFF
Phiếu bầu cử Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ được kiểm trực tiếp tại Đại hội. Ảnh: VFF
Phiếu bầu cử Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ được kiểm trực tiếp tại Đại hội. Ảnh: VFF
Lên top