VFF khuyến cáo cổ động viên đến sân sớm trận Việt Nam - UAE

VFF khuyến cáo khán giả đến sân sớm. Ảnh: Đ.H
VFF khuyến cáo khán giả đến sân sớm. Ảnh: Đ.H
VFF khuyến cáo khán giả đến sân sớm. Ảnh: Đ.H
Lên top