VFF gửi kế hoạch để FIFA giải ngân 1,5 triệu USD trong tháng 9

Lên top