VFF đưa tiêu chí gì cho Phó Chủ tịch tài chính thay ông Nghĩa?

Ông Trần Quốc Tuấn (đứng) tạm thời thay ông Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ. Ảnh: Huy Nhân
Ông Trần Quốc Tuấn (đứng) tạm thời thay ông Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ. Ảnh: Huy Nhân
Ông Trần Quốc Tuấn (đứng) tạm thời thay ông Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ. Ảnh: Huy Nhân
Lên top