VFF dự chi hơn 290 tỉ đồng năm 2021

Đại hội thường niên VFF 2020 diễn ra hôm 21.11. Ảnh: Nhật Đoàn
Đại hội thường niên VFF 2020 diễn ra hôm 21.11. Ảnh: Nhật Đoàn
Đại hội thường niên VFF 2020 diễn ra hôm 21.11. Ảnh: Nhật Đoàn
Lên top