VFF có lại "đóng cửa" tại Đại hội thường niên 2020?

Đại hội thường niên VFF năm 2019. Ảnh: VFF
Đại hội thường niên VFF năm 2019. Ảnh: VFF
Đại hội thường niên VFF năm 2019. Ảnh: VFF
Lên top