VFF chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật  Jurgen Gede. Ảnh: Đăng Huỳnh
VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Ảnh: Đăng Huỳnh
VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top