Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc cao nhất 1,2 triệu đồng

Vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ được mở bán vào ngày 18.1. Ảnh: T.Đ
Vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ được mở bán vào ngày 18.1. Ảnh: T.Đ
Vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ được mở bán vào ngày 18.1. Ảnh: T.Đ
Lên top