Vé chợ đen trận Sài Gòn – Viettel tăng gấp 5 lần

Khu vực bán vé trận Sài Gòn - Viettel tại sân Thống Nhất chiều 8.11 khá trật tự dù ban tổ chức bán 2.000 vé A4 và D. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Khu vực bán vé trận Sài Gòn - Viettel tại sân Thống Nhất chiều 8.11 khá trật tự dù ban tổ chức bán 2.000 vé A4 và D. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Khu vực bán vé trận Sài Gòn - Viettel tại sân Thống Nhất chiều 8.11 khá trật tự dù ban tổ chức bán 2.000 vé A4 và D. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top