Vé chợ đen trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội tăng "phi mã" lên đến 15-20 lần

Vé chợ đen được rao bán với giá rất cao so với giá gốc cho khán giả có nhu cầu xem trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đăng
Vé chợ đen được rao bán với giá rất cao so với giá gốc cho khán giả có nhu cầu xem trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đăng
Vé chợ đen được rao bán với giá rất cao so với giá gốc cho khán giả có nhu cầu xem trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đăng
Lên top