Vắng Tuấn Anh, thầy Park sẽ sử dụng ai để đấu với Indonesia?

Ảnh: Phan Tùng.
Ảnh: Phan Tùng.
Ảnh: Phan Tùng.
Lên top