Vắng Lee Nguyễn, TPHCM thua đau Bình Định 1-3

Bình Định có chiến thắng đậm để vươn lên nhóm dẫn đầu. Còn TPHCM tụt xuống gần cuối bảng. Ảnh: Thanh Vũ.
Bình Định có chiến thắng đậm để vươn lên nhóm dẫn đầu. Còn TPHCM tụt xuống gần cuối bảng. Ảnh: Thanh Vũ.
Bình Định có chiến thắng đậm để vươn lên nhóm dẫn đầu. Còn TPHCM tụt xuống gần cuối bảng. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top