Vắng Hùng Dũng, Hà Nội bị Hà Tĩnh cầm hoà 1-1 tại Hàng Đẫy

Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm tại Hàng Đẫy. Ảnh: Hoài Thu
Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm tại Hàng Đẫy. Ảnh: Hoài Thu
Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm tại Hàng Đẫy. Ảnh: Hoài Thu
Lên top