Văn Quyết hướng đến kỷ lục cùng Hà Nội và quay trở lại tuyển Việt Nam

Đã gần 2 năm, Văn Quyết chưa trở lại khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: L.P.
Đã gần 2 năm, Văn Quyết chưa trở lại khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: L.P.
Đã gần 2 năm, Văn Quyết chưa trở lại khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: L.P.
Lên top