Văn Quyết được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Văn Quyết được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020. Ảnh: Thanh Xuân
Văn Quyết được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020. Ảnh: Thanh Xuân
Văn Quyết được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top