Văn hoá từ chức ở VFF nhìn từ bầu Đức đến ông Cấn Văn Nghĩa

Ông Cấn Văn Nghĩa khi còn là Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đăng Huỳnh
Ông Cấn Văn Nghĩa khi còn là Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đăng Huỳnh
Ông Cấn Văn Nghĩa khi còn là Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top