“Văn Hậu xin tập cùng Hà Nội dù được phép nghỉ ngơi"

Đoàn Văn Hậu có buổi tập đầu tiên sau khi về Việt Nam. Ảnh: T.X
Đoàn Văn Hậu có buổi tập đầu tiên sau khi về Việt Nam. Ảnh: T.X
Đoàn Văn Hậu có buổi tập đầu tiên sau khi về Việt Nam. Ảnh: T.X
Lên top