Văn Hậu và cái giá ở “trời Âu”

Đoàn Văn Hậu trong ngày ra mắt Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu trong ngày ra mắt Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu trong ngày ra mắt Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top