Văn Hậu trở về: Hà Nội phải tự cứu lấy mình trước

Ảnh: SC Heerenveen.
Ảnh: SC Heerenveen.
Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top