Văn Hậu sẽ đá vị trí nào khi trở về Hà Nội?

Văn Hậu trở lại Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: HNFC
Văn Hậu trở lại Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: HNFC
Văn Hậu trở lại Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: HNFC
Lên top