“Văn Hậu nên tìm kiếm cơ hội ở lại Châu Âu, đừng quay về”

Văn Hậu đã có những thay đổi tích cực trong thời gian thi đấu tại châu Âu. Vì vậy nếu được ở lại đây thi đấu trong thời gian tới là điều rất tốt đối với cầu thủ này. Ảnh: HOÀI THU
Văn Hậu đã có những thay đổi tích cực trong thời gian thi đấu tại châu Âu. Vì vậy nếu được ở lại đây thi đấu trong thời gian tới là điều rất tốt đối với cầu thủ này. Ảnh: HOÀI THU
Văn Hậu đã có những thay đổi tích cực trong thời gian thi đấu tại châu Âu. Vì vậy nếu được ở lại đây thi đấu trong thời gian tới là điều rất tốt đối với cầu thủ này. Ảnh: HOÀI THU
Lên top