Văn Hậu đủ điều kiện thi đấu cho Hà Nội từ vòng 11 V.League 2020

Văn Hậu trở lại Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: HNFC
Văn Hậu trở lại Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: HNFC
Văn Hậu trở lại Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: HNFC
Lên top