Văn Hậu, 20% và 4 phút ở Heerenveen

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen sẽ được quyết định trong thời gian tới. Ảnh: Heerenveen
Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen sẽ được quyết định trong thời gian tới. Ảnh: Heerenveen
Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen sẽ được quyết định trong thời gian tới. Ảnh: Heerenveen
Lên top