Ứng viên Phó Chủ tịch tài chính hứa sẽ kiếm tiền bù lỗ cho VFF năm 2020

Ông Phạm Thanh Hùng là 1 trong 3 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF. Ảnh: Hoài Thu
Ông Phạm Thanh Hùng là 1 trong 3 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF. Ảnh: Hoài Thu
Ông Phạm Thanh Hùng là 1 trong 3 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF. Ảnh: Hoài Thu
Lên top