U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Nhận thẻ vàng, Đức Chinh sẽ làm khán giả

Do đã nhận 1 thẻ vàng, nếu bị thẻ vàng trận U22 Thái Lan thì Hà Đức Chinh sẽ vắng mặt khi U23 Việt Nam vào bán kết. Ảnh: D.P
Do đã nhận 1 thẻ vàng, nếu bị thẻ vàng trận U22 Thái Lan thì Hà Đức Chinh sẽ vắng mặt khi U23 Việt Nam vào bán kết. Ảnh: D.P
Do đã nhận 1 thẻ vàng, nếu bị thẻ vàng trận U22 Thái Lan thì Hà Đức Chinh sẽ vắng mặt khi U23 Việt Nam vào bán kết. Ảnh: D.P
Lên top