U22 Việt Nam hội quân, "thầy giáo Kim" nhận lớp

U22 Việt Nam tập trung chiều nay 18.12, huấn luyện viên Kim Hyun-tae cũng chính thức nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đông Đông
U22 Việt Nam tập trung chiều nay 18.12, huấn luyện viên Kim Hyun-tae cũng chính thức nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đông Đông
U22 Việt Nam tập trung chiều nay 18.12, huấn luyện viên Kim Hyun-tae cũng chính thức nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đông Đông
Lên top