U22 Việt Nam chú trọng các bài tập chiến thuật

U22 Việt Nam tập luyện chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam tập luyện chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam tập luyện chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. Ảnh: VFF
Lên top