U19 Hoàng Anh Gia Lai thua đậm Sông Lam Nghệ An ở Giải quốc gia

U19 Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn để đi tiếp khi thua U19 Sông Lam Nghệ An đến 0-3. Ảnh: Viên Đình.
U19 Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn để đi tiếp khi thua U19 Sông Lam Nghệ An đến 0-3. Ảnh: Viên Đình.
U19 Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn để đi tiếp khi thua U19 Sông Lam Nghệ An đến 0-3. Ảnh: Viên Đình.
Lên top