Tuyết Dung, Huỳnh Như tham gia trải nghiệm thú vị ngày 20.10

Lên top