Tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc vào nhóm hết cơ hội ở vòng loại World Cup

Tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc đã gần như hết hy vọng tại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc đã gần như hết hy vọng tại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc đã gần như hết hy vọng tại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Lên top