Tuyển Việt Nam tiếp tục đứng số 1 Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam vẫn vững vàng với vị trí trong Top 100 thế giới. Ảnh: FIFA.
Tuyển Việt Nam vẫn vững vàng với vị trí trong Top 100 thế giới. Ảnh: FIFA.
Tuyển Việt Nam vẫn vững vàng với vị trí trong Top 100 thế giới. Ảnh: FIFA.
Lên top