Tuyển Việt Nam thua tuyển Trung Quốc: Đối thủ thay đổi, ông Park thì không

Tuyển Trung Quốc có chiến thắng trước tuyển Việt Nam nhờ những thay đổi kịp thời. Ảnh: Sina.
Tuyển Trung Quốc có chiến thắng trước tuyển Việt Nam nhờ những thay đổi kịp thời. Ảnh: Sina.
Tuyển Trung Quốc có chiến thắng trước tuyển Việt Nam nhờ những thay đổi kịp thời. Ảnh: Sina.
Lên top