Tuyển Việt Nam tập luyện giữa trưa, Xuân Trường tập riêng vì chấn thương

Lên top