Tuyển Việt Nam sáng cửa đi tiếp khi tuyển Thái Lan "tự bắn vào chân mình"

Tuyển Thái Lan (áo xanh) 2 lần dẫn trước Indonesia nhưng không bảo vệ được thành quả. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan (áo xanh) 2 lần dẫn trước Indonesia nhưng không bảo vệ được thành quả. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan (áo xanh) 2 lần dẫn trước Indonesia nhưng không bảo vệ được thành quả. Ảnh: AFC.
Lên top