Tuyển Việt Nam phải ghi bao nhiêu bàn vào lưới Yemen để đi tiếp?

Ảnh: Hữu Phạm.
Ảnh: Hữu Phạm.
Ảnh: Hữu Phạm.
Lên top