Tuyển Việt Nam hội quân hơn 3 tuần vào tháng 12.2020

Tuyển Việt Nam sẽ có 1 đợt tập trung duy nhất trong năm 2020. Ảnh: VFF.
Tuyển Việt Nam sẽ có 1 đợt tập trung duy nhất trong năm 2020. Ảnh: VFF.
Tuyển Việt Nam sẽ có 1 đợt tập trung duy nhất trong năm 2020. Ảnh: VFF.
Lên top