Tuyển Việt Nam dễ thua Oman nếu thể lực đi xuống

Tuyển Việt Nam có tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công kém xa tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Tuyển Việt Nam có tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công kém xa tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Tuyển Việt Nam có tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công kém xa tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Lên top