Tuyển Việt Nam đấu tuyển Trung Quốc: Tầm vóc của "thế hệ vàng" mới

Tuyển Việt Nam quyết tâm thay đổi lịch sử ở trận gặp tuyển Trung Quốc sắp tới. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam quyết tâm thay đổi lịch sử ở trận gặp tuyển Trung Quốc sắp tới. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam quyết tâm thay đổi lịch sử ở trận gặp tuyển Trung Quốc sắp tới. Ảnh: AFC.
Lên top