Tuyển Trung Quốc quay lại tập luyện chờ đấu tuyển Việt Nam

Tuyển Trung Quốc chú trọng nâng cao thể lực khi quay lại tập luyện. Ảnh: Sohu.
Tuyển Trung Quốc chú trọng nâng cao thể lực khi quay lại tập luyện. Ảnh: Sohu.
Tuyển Trung Quốc chú trọng nâng cao thể lực khi quay lại tập luyện. Ảnh: Sohu.
Lên top