Tuyển Thái Lan từ chối bạn thầy Park, tiếp tục tin dùng Akira Nishino

Tuyển Thái Lan từ chối hồ sơ của 3 huấn luyện viên danh tiếng của Hàn Quốc, để tiếp tục đặt niềm tin vào Akira Nishino. Ảnh: Siam Sport.
Tuyển Thái Lan từ chối hồ sơ của 3 huấn luyện viên danh tiếng của Hàn Quốc, để tiếp tục đặt niềm tin vào Akira Nishino. Ảnh: Siam Sport.
Tuyển Thái Lan từ chối hồ sơ của 3 huấn luyện viên danh tiếng của Hàn Quốc, để tiếp tục đặt niềm tin vào Akira Nishino. Ảnh: Siam Sport.
Lên top