Tuyển Thái Lan chuẩn bị sử dụng huấn luyện nội thay ông Akira Nishino

Tương lai của huấn luyện viên Nishino với đội tuyển Thái Lan dần đi đến hồi kết. Ảnh: Changsuek
Tương lai của huấn luyện viên Nishino với đội tuyển Thái Lan dần đi đến hồi kết. Ảnh: Changsuek
Tương lai của huấn luyện viên Nishino với đội tuyển Thái Lan dần đi đến hồi kết. Ảnh: Changsuek
Lên top