Tuyển Thái Lan chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2020

Tuyển Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup vì phải phụ thuộc các câu lạc bộ. Ảnh: SiamRath.
Tuyển Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup vì phải phụ thuộc các câu lạc bộ. Ảnh: SiamRath.
Tuyển Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup vì phải phụ thuộc các câu lạc bộ. Ảnh: SiamRath.
Lên top