Tuyển Saudi Arabia được ngợi ca hết lời sau khi thắng tuyển Việt Nam

Tuyển Saudi Arabia đã ngược dòng thắng tuyển Việt Nam 3-1 với bước ngoặt từ việc chơi hơn người đầu hiệp 2. Ảnh; SAFF.
Tuyển Saudi Arabia đã ngược dòng thắng tuyển Việt Nam 3-1 với bước ngoặt từ việc chơi hơn người đầu hiệp 2. Ảnh; SAFF.
Tuyển Saudi Arabia đã ngược dòng thắng tuyển Việt Nam 3-1 với bước ngoặt từ việc chơi hơn người đầu hiệp 2. Ảnh; SAFF.
Lên top