Tuyển nữ Việt Nam thăm dò đối thủ Tajikistan

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam thăm dò đối thủ Tajikistan. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam thăm dò đối thủ Tajikistan. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam thăm dò đối thủ Tajikistan. Ảnh: VFF
Lên top