Tuyển Malaysia xin cơ chế tổ chức 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 9

Tuyển Malaysia muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu cuối năm 2021 đầu năm 2022. Ảnh: AFC.
Tuyển Malaysia muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu cuối năm 2021 đầu năm 2022. Ảnh: AFC.
Tuyển Malaysia muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu cuối năm 2021 đầu năm 2022. Ảnh: AFC.
Lên top